Het leren rekenen is voor ieder kind anders.

Om in onze huidige maatschappij goed te kunnen functioneren, is het van groot belang dat kinderen goed kunnen rekenen.School is en blijft natuurlijk dé plek om dit vak goed aan te leren, maar ook thuis kunnen kinderen oefenen met het maken van sommen.
Om het rekenen goed onder knie te krijgen en te houden is het namelijk belangrijk om regelmatig te oefenen met verschillende soorten opgaven, zowel op school als thuis. Omdat leerlingen allemaal verschillend zijn, leren kinderen ook allemaal op een andere manier antwoorden op sommen te geven. De één pakt dit gemakkelijker op dan de ander. De één heeft minder inoefentijd nodig dan de ander. Maar, oefenen is voor alle kinderen belangrijk om het rekenen te verbeteren, te onderhouden en het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten. Extra oefenen met sommen moet daarom als een gewoonte worden gezien.

Oefenen door middel van oefenbladen

Het initiatief en het zelfvertrouwen van leerlingen nemen toe als er regelmatig met sommen wordt geoefend. Om te werken aan de onderdelen waarmee een kind moeite heeft en best nog eens mee kan oefenen, zijn er mogelijkheden te over. Er bestaan sites waar je oefenbladen kan uitprinten. Hier kan je als ouder of leerkracht oefenbladen vinden die nodig zijn om een leerling te laten oefenen met rekenen. Het is belangrijk te kiezen voor oefeningen die het trainen voor het kind leuk maken en om succeservaringen te laten opdoen met die onderdelen die nog lastig zijn.
Sommen oefenen is erg belangrijk om de vaardigheden van leerlingen te verbeteren. Het maken van oefenbladen zorgt er voor dat een leerling de volgende rekenopgaven sneller kan oplossen en goede cijfers haalt op toetsen.

Redactiesommen oefenen

Redactiesommen worden ook wel verhaaltjessommen genoemd. Bij deze sommen zit, zoals de naam al doet vermoeden, de som verstopt in een verhaal. Kinderen moeten in dit verhaal zelf de som vinden die ze moeten uitrekenen. En, dit is voor veel leerlingen lastig.

Voor deze kinderen is het heel belangrijk om extra met verhaaltjessommen te oefenen. Hiervoor kan je werkbladen uitprinten met voorbeeldsommen. Handig is dat de eerste sommen samen met de ouder of leerkracht worden gemaakt. Deze modellen hoe ze een som maken door in eigen woorden te vertellen wat er nou eigenlijk gevraagd wordt. Een goede tip is om een tekening te maken bij de som en deze op die manier uit te rekenen. Wanneer het kind toe is aan het maken van eigen redactiesommen, kan het ook via die stapjes proberen om een som uit te rekenen. Verhaaltjessommen oefenen helpt dus om een kind de verhalen sneller te laten lezen en de juiste informatie er gemakkelijker uit te kunnen halen.

Oefening baart echt kunst

Oefenen van rekenen is dus zeer zinvol. Het is een vaardigheid die je door veel herhalen en inoefenen, eigen kunt maken. Door veel te trainen verschillende soorten sommen, zal een kind sneller en makkelijker gaan rekenen en veel succeservaringen opdoen. Door te oefenen wordt een kind steeds beter in het oplossen van de sommen en krijg het meer vertrouwen. En dit zal het resultaat voor rekenen op het rapport positief beïnvloeden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *