Les geven efficiënter maken

Als leraar heb je veel taken. Het kan veel energie kosten om les te geven. Hier bovenop komen ook nog de vele vergaderingen over organisatorische of administratieve taken. Dit laat niet zoveel tijd en energie over voor de belangrijke taken zoals het verbeteren van het onderwijs. Met behulp van twee methoden kan hier een verandering in komen. Deze methoden zijn bekend als ‘flipping the classroom’ en ‘teacher leadership’. Met de hulp va deze methoden kan het les geven efficiënter worden en wordt het voor leraren en leerlingen leuker.

Flipping the classroom

Het idee achter flipping the classroom is dat er meer tijd is tijdens de les voor de praktijk. Je ‘flipped’ bij deze methode zogenaamd de tijd die je doorbreng in de les met de tijd thuis. Leerlingen gaan thuis filmpjes kijken. In de les is het vervolgens niet meer nodig voor de leraar om alles uit te leggen. De leraar kan meteen aan oefeningen beginnen. Dankzij deze methode hebben leerlingen ook de kans om 24/7 toegang te hebben aan hun leermateriaal. Het leert hun ook om zelfstandig aan het werk te gaan. En de leraar heeft zoals al gezegd meer tijd in de les om oefeningen en vragen te beantwoorden.

Teacher leadership

In plaats van lange nutteloze vergaderingen te hebben ga je met de ‘teacher leadership‘ methoden teams creëren. Elk team is verantwoordelijk voor andere taken. Een team werkt het best met 6 tot 8 leraren per team. Het is belangrijk dat er een samenhang is in het team om het zo efficiënt mogelijk te maken. In zo een team kan elke leraar zijn of haar expertise en ervaring delen. Met deze methode deel je de verantwoordelijkheid, doe je niet al het werk alleen en wordt iedereen betrokken bij het proces.

Bron: www.stichting-leerkracht.nl